Xanthos Antik Kenti

Unesco Mirası

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen ve dilimize ‘Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’ biçiminde çevrilen bir kuruluştur.

UNESCO’nun, tüm insanlığın ortak mirası sayılan, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları, bütün dünyanın tanımasını sağlamak, toplumların evrensel mirasa sahip çıkma, koruma ve gelecek nesillere aktarma bilincini kazanmasına yardımcı olmak, türlü nedenlerle harap olan veya yok olmaya yüz tutan tarihi, kültürel ve doğal değerleri yaşatmak adına, dünya genelinde iş birliğini gerçekleştirmek için 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihlerinde Paris’te bir araya gelen 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972’de ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ kabul edilmiştir. Türkiye’nin 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı kanunla katılması uygun kabul edilen sözleşme, 23.05.1982 tarihi ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmış, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, dünya üzerinde değer taşıyan, korunması gereken doğal oluşumlar, tarihi eserler, sitler ve anıtlar, ‘Dünya Mirası’ statüsünde kabul edilmektedir.  Türkiye’de, ‘Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürütülen çalışmalar sonucunda, günümüze kadar, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne, 19 adet varlığımızın alınması gerçekleşmiştir. Antalya’da Xanthos – Letoon, 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. Kentimizde yer alan 9 adet varlığımız da Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunmaktadır.